Som Lukáš - BI konzultant a developer

Začínal som ako SQL developer, potom som sa zameral na business intelligence, ktorému sa venujem dodnes. Popri tom pracujem ako webový dizajnér.

Power BI

1Nastavenie Power BI prostredí
2Modelovanie datasetov
3Funkcionalita a dizajn reportov
4Štruktúra a dizajn reportovej aplikácie
5Nastavenie prístupov na urovni aplikácie a dát
6Automatizácia nasadzovania

Data Warehouse

Návrh v MS Azure prostredí
1Výber vhodných Azure Services
2Delta load
3BI data model (SNOWFLAKE, STAR)
4Nastavenie SQL Servera a prostredí
5Štruktúra transformačných skriptov
6Optimalizácia SQL skriptov
7Automatizácia ETL procesov
8Prepojenie s Git a automatizácia nasadzovania

UX dizajn

HTML, CSS, JS
1Moderný a prehľadný vzhľad
2Prioritizovanie mobilného rozhrania
3Plynulé animácie
Prestashop
1Tvorba vlastných tém
2Úprava modulov