Business intelligence

Poskytujem školenia a konzultácie v oblasti Business intelligence. Vďaka dlhoročným skúsenostiam viem poskytnúť know-how pri tvorbe DWH a reportingu.

Power BI

1Nastavenie Power BI prostredí
2Modelovanie datasetov
3Funkcionalita a dizajn reportov
4Štruktúra a dizajn reportovej aplikácie
5Nastavenie prístupov na urovni aplikácie a dát
6Automatizácia nasadzovania

Data Warehouse

Návrh v MS Azure prostredí
1Výber vhodných Azure Services
2Delta load
3BI data model (SNOWFLAKE, STAR)
4Nastavenie SQL Servera a prostredí
5Štruktúra transformačných skriptov
6Optimalizácia SQL skriptov
7Automatizácia ETL procesov
8Prepojenie s Git a automatizácia nasadzovania

UX dizajn

HTML, CSS, JS
1Moderný a prehľadný vzhľad
2Prioritizovanie mobilného rozhrania
3Plynulé animácie
Prestashop
1Tvorba vlastných tém
2Úprava modulov